KURSuT -projekti


Raportoinnin kehittäminen

Kyseessä on projekti, jonka tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja käyttöönottaa Lapin sairaanhoitopiirissä uusi kokonaisratkaisu, jota voidaan hyödyntää eri sidosryhmien tietotarpeiden tyydyttämisessä, kuten kuntatoimijoiden tai vaikkapa organisaation operatiivisen johdon päätöksenteossa.

Lapin sairaanhoitopiirissä suunniteltava ja käyttöönotettava kokonaisratkaisu koostuu DW-tietovarannosta, raportointisovelluksista ja -portaalista, rajapinnoista ja integraatioista sekä muutoksenhallinnasta että toimintamalleista.

Projektin nimi on Lapin sairaanhoitopiirin kokonaisraportoinnin suunnittelu ja käyttöönotto -projekti, jonka nimestä käytetään lyhennettä KURSuT-projekti. Tämä projekti toteuttaa LSHP:ssa hyväksytyn kokonaisraportointia koskevassa kehittämisstrategiassa vuosille 2014 - 2018 asetetun tavoitetilan, joka mahdollistaa toteutettavan kokonaisuuden käytön laajentamisen, koskemaan laajempaa käyttäjäorganisaatioiden joukkoa, huomioiden sote- ja kuntauudistusten mahdolliset vaikutukset nykyisiin organisaatoihin ja niiden rakenteisiin.