Avohoitopalveluiden liittäminen potilashotellitoimintaan


Hankkeen tavoitteena avohoitopalveluiden liittämisessä potilashotellitoimintaan on tarjota potilaalle tarkoituksenmukaista ja turvallista hoitoa hotellinomaisessa ympäristössä. Avohoitopalvelu potilashotellissa on vaihtoehto ympärivuorokautiselle laitoshoidolle silloin, kun potilaan vointi ei sitä edellytä.

Potilashotellin avohoitopalvelutoiminta alkoi kokeiluluonteisesti 24.8.2015 ja jatkuu 29.2.2016 saakka. Kokeilun aikana seuraamme toiminnan vaikuttavuutta, hiomme prosesseja sujuviksi yhteistyössä sidosryhmien kanssa ja laajennamme toimintaa siirtämällä uusia potilasprosesseja avohoitopalveluun.