ITU 2022-Laajennushanke

 

Lshp_hallinto_LKS_netti


ITU 2022-laajennushanke etenee konseptista kohti konkretiaa

Lapin keskussairaalassa on tilatarpeita, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan sairaalaan laajennusosa. Sairaala-apteekin tilat eivät täytä viranomaismääräyksiä, leikkaussalien päivittäminen on tarpeellista, psykiatriset sairaansijat tulisi saada muun sairaalan yhteyteen, päivystysosastolle ja uudistuneelle päivystystoiminnalle tarvitaan toiminnan mahdollistavat tilat.

Lapin keskussairaalan laajennuksesta järjestettiin vuonna 2014–2015 2-vaiheinen arkkitehtuurikilpailu, jonka voitti Verstas Arkkitehdit Oy kilpailutyöllään ITU. Arkkitehtuurikilpailun pohjana oli hankesuunnitelmassa 39.011 brm² uudisrakentamista. Sen hinnaksi on arvioitu 2.300 €/m² keskihinnalla 90 M€. Pysäköintitalo ja mahdollinen pesula eivät sisälly em. kustannusarvioon.

Yhtymävaltuusto päätti toukokuussa 2017, että laajennushankkeessa edetään suunnitteluvaiheeseen. Yhtymävaltuusto asetti kustannusraamiksi tässä vaiheessa kuumalle sairaalalle enintään 58 M€, psykiatrialle 11 M€ ja pysäköintitalo-pesula – kokonaisuudelle 16 M€.

Lisäksi tavoitteeksi asetettiin, että investoinnin myötä toimintaa ja prosesseja kehittämällä kyetään merkittävästi alentamaan toimintakustannuksia ja mm. lisärakentamisesta aiheutuvaa kustannusten kasvua. Toiminnallinen suunnittelu tuleekin olemaan merkittävässä roolissa laajennushankkeen suunnittelussa.

Yhtymähallitus on joulukuussa 2016 hyväksynyt ITU 2022-toimintakonseptin laajennushankkeen jatkovalmistelun pohjaksi ja huomioitavaksi talouden ja toiminnan suunnittelussa.

Aikataulusuunnitelma 04/2016-12/2022  
(perusteet Kuvaus sairaalainvestoinnin valmisteluprosessista 4.5.2016)

2.1 Rakennushankkeen organisoituminen 04/2016-03/2017
2.2 Hankesuunnittelu 01/2017-06/2017
2.3 Suunnittelu – Vaihe I 07/2017-12/2018
2.4 Toteutussuunnittelu ja rakentaminen 12/2018
2.5 Suunnittelu ja rakentaminen – seuraavat vaiheet 2018 - 2022
2.6 Käyttö ja ylläpito 12/2022-