Palaute

Arvoisa potilas/ asiakas/ läheinen

Haluamme tarjota potilaalle laadukasta, turvallista ja asianmukaista hoitoa. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme mm. potilaspalautteiden perusteella. Voitte antaa meille palautetta saamastanne hoidosta ja palvelusta. Palautteet käsittelemme luottamuksellisesti.
 

Palautetta voitte antaa meille seuraavin tavoin:


1) Ajanvarausta ja hoitoa koskevat palautteet

Jos palautteenne koskee ajanvarausta tai hoitoa, voitte olla yhteydessä suoraan teitä hoitavaan yksikköön puhelimitse tai keskussairaalan vaihteen kautta
p. 016 3281.
 

2) Laskutuasiat

Mikäli palautteenne koskee laskutusta, voitte olla yhteydessä potilaslaskutukseen p. (016) 328 7990 klo 9-11 ja klo 12.30-14.30.
 

3) Muut hoitoa tai kohtelua koskevat palautteet

Mikäli olette tyytymätön saamaanne hoitoon tai kohteluun, on teillä oikeus tehdä muistutus Lapin sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärille.
Kirjallisen muistutuslomake tulostettavaksi:  Muistutuslomake

Hoitoon tai kohteluun liittyvissä ongelmissa ja epäselvyyksissä olisi syytä ensisijaisesti keskustella hoidosta vastaavan yksikön (osasto tai poliklinikka) henkilökunnan tai heidän esimiestensä kanssa.

Voitte tehdä myös kantelun valvontaviranomaiselle. Mikäli epäilette, että hoidon yhteydessä on tapahtunut potilasvahinko, voitte tehdä vahinkoilmoituksen potilasvahingosta  Potilasvakuutuskeskukseen.

Lisätietoja saatte  potilasasiamieheltä tai hoitoyksikkönne henkilökunnalta.
 

4) Vaaratilanneilmoitus

Sairaanhoitopiirissämme on käytössä HaiPro-järjestelmä terveydenhuollon vaaratapahtumien ilmoittamista varten sekä henkilökunnalle että potilaille/ läheisille. Ilmoitus kirjautuu suoraan tietokantaan, ja sieltä saatujen ilmoitusten perusteella saamme arvokasta tietoa potilasturvallisuuden kehittämiseen.

Voitte potilaana tai läheisenä tehdä vaaratilanneilmoituksen, jos huomaatte, että potilaan hoidossa on ollut potilaan turvallisuutta vaarantava tapahtuma, joka aiheutti tai olisi voinut aiheuttaa potilaalle haittaa.

Voitte täyttää sähköisen vaaratilanneilmoituksen seuraavasta linkistä:  Vaaratilanneilmoitus. Lomakkeita on saatavilla myös paperisena hoitoyksikössä.
 

5) Sairaanhoitopiirin yleistä toimintaa ja toiminnan muutosta koskeva palaute

Sairaanhoitopiirin toimintaa ja toiminnan muutosta koskevat ilmoitukset voitte tehdä alla olevalla lomakkeella sähköiseen järjestelmäämme. Käsittelemme asialliset palautteet mahdollisimman nopeasti. Voitte jättää yhteystietonne, jos haluatte, että olemme teihin yhteydessä. Tietoturva syistä älkää lähettäkö mitään henkilökohtaista tietoa lomakkeella esim. henkilötunnusta tai terveystietojanne.

Voitte antaa palautetta myös paperilomakkeilla, joita sijaitsee Lapin keskussairaalan sisäänkäynnin läheisyydessä tai omalla vapaamuotoisella kirjeellänne osoitteeseen: LSHP/ asiakaspalaute PL 8041, 96101 Rovaniemi tai sairaalan aulassa ja hoitotykisköissäden sijaitsevaan asiakaspalautelaatikkoon. Myös hoitoyksiköissä on palautelaatikoita.


Sähköisen palautelomakkeen merkkimäärä on 2000 merkkiä.
Julkaistu 15.5.2007 klo 15.31, päivitetty 20.2.2017 klo 10.59