Osaamisen kehittäminen ja koulutus

"Innostu, ylläpidä ja kehitä osaamistasi!"

Osaamisen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirissä osaamisen kehittämisen tiimi tarjoaa asiantuntijapalvelua osaamisen ennakoimiseksi ja kehittämiseksi koko alueella toimien osaamisen johtamisen tukena. Osaamisen kehittämisen tiimi tekee tiivistä yhteistyötä alueen oppilaitosten ja toimijoiden kanssa. Pyrimme yhtenäisellä toiminnalla ja verkostomaisella yhteistyöllä oikeaan osaamiseen oikeassa paikassa, oppivan organisaation ketteryydellä.

Koulutus

Lapin sairaanhoitopiiri järjestää koulutuksia omana toimintanaan ja yhteistyössä muiden pohjoisen sairaanhoitopiirien ja oppilaitosten kanssa.

Osaamisen kehittämisen suunnitelma 2017-2020 perustuu yksiköiden osaamistarpeisiin sekä alueen järjestämisuunnitelmaan. Alueellinen koulutus on tarkoitettu alueen terveys- ja sosiaalitoimen henkilökunnalle sekä muille yhteistyökumppaneille.

 

LSHP_koulutus_oske-tiimi
Oske-tiimi: Anne-Mari, Rea, Sanna, Satu ja Mirja